แหล่งท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ของทางจังหวัดกำแพงเพชรอีกสถานที่หนึ่ง ซึ่งเมื่อวันที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2533 ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ลำดับที่ 63 ที่มีพื้นที่มากกว่า 747 ตารางกิโลเมตร และเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ของผืนป่า โดยเฉพาะป่าไม้สัก ผืนใหญ่ที่หายากในเขตภาคเหนือตอนล่าง จึงได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาสัมผัสกับความสวยงาม ของธรรมชาติกันอย่างไม่ขาดสาย

 • น้ำตกคลองโป่ง ซึ่งเป็นน้ำตกที่มีเอกลักษณ์ มีทั้งหมด 4 ชั้นมีความงาม ที่โดดเด่น นั่นก็คือเป็นน้ำตกหินชนวน ที่มีแห่งเดียวในประเทศไทย นักท่องเที่ยวที่รักการผจญภัยไม่ควรพลาด การเดินทางพักแรมกลางป่าแห่งนี้
 • น้ำตกเต่า เป็นน้ำตกที่มีความยิ่งใหญ่และสวยงามมาก มีความสูงของแต่ละชั้นไม่น้อยกว่า 200 เมตรมีทั้งหมดด้วยกัน 3 ชั้นใกล้ๆ กับน้ำตกจะมีพื้นที่สำหรับกางเต็นท์และมีห้องน้ำไว้บริการแก่นักท่องเที่ยว
 • น้ำตกคลองวังเจ้า เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มีจุดที่สามารถ มองเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าได้อย่างชัดเจน เป็นน้ำตกขนาดกลางชั้นเดียว และอยู่ใกล้กับที่ทำการอุทยาน เพียง 1.5 กิโลเมตรเท่านั้น
 • น้ำตกคลองสมอกล้วย
 • น้ำตกกระแต่ไต่ไม้
 • น้ำตกนาฬิกาทราย
 • น้ำตกเขาเย็น
 • จุดชมวิวทิวทัศน์ผาตั้ง ฯลฯ
คลองวังเจ้า
อ้างอิงจาก /www.onlinemoneyusd.ws

อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองลาน เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจ อีกที่หนึ่ง ของจังหวัดกำแพงเพชร ที่อยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดกำแพงเพชรเพียง 58 กิโลเมตรเท่านั้น และได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2525 มีพื้นที่มากกว่า 187,500 ไร่ ที่มีสภาพของป่าที่อุดมสมบูรณ์ ประกอบไปด้วยป่าดงดิบแล้ง ป่าเต็งรัง และป่าเบญจพรรณ จึงเหมาะสำหรับ นักท่องเที่ยวที่ชอบการพักผ่อน เชิงธรรมชาติ ชอบการเดินทางแบบท้าทาย

สถานที่น่าสนใจของทางอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองลาน

 • น้ำตกคลองลาน เป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่ และสวยงานเป็นอย่างมาก อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ เพียง 200 เมตรเท่านั้น ทางด้านล่างของน้ำตกนักท่องเที่ยว สามารถลงเล่นน้ำได้ จึงเหมาะสำหรับการเดินทางไปเพื่อการ พักผ่อนหย่อนใจ
 • น้ำตกคลองน้ำไหล หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า น้ำตกปางควาย ลักษณะที่โดดเด่น ของน้ำตกแห่งนี้ก็คือ จะมีน้ำไหลลดหลั่นกันลงมามากถึง เก้าชั้นและที่สำคัญในแต่ละชั้น ก็จะเป็นลักษณะเป็นแอ่งน้ำ สามารถลงเล่นน้ำได้ อยู่หางจากน้ำตกคลองลานประมาณ 16 กิโลเมตร
 • แก่งร้อยเกาะ ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่ง ที่น่าสนใจภายในอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองลาน ซึ่งลักษณะที่น่าสนใจ และได้ชื่อว่าแก่งร้อยเกาะก็คือ เมื่อเรามองไปก็จะดูคล้ายๆ กับว่ามีเกาะเล็ก เกาะน้อยอยู่มากมายที่กลางลำธารนั่นเอง ฯลฯ
อ้างอิงจาก www.onlinemoneyusd.ws

บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง หรือชาวบ้านใน จังหวัดกำแพงเพชร จะรู้จักกันดีในชื่อว่า บึงสาบ บ่อน้ำร้อนพระร่วงปัจจุบันได้พัฒนาให้เป็น สถานที่ท่องเที่ยว ของจังหวัดกำแพงเพชร

          บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง จะเป็นบ่อน้ำพุร้อน ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยจะมีน้ำร้อนผุดขึ้นมา จากใต้ดิน ทั้งหมด 5 จุด ความร้อนของน้ำพุ จะอยู่ประมาณ 40-65 องศาเซลเซียส ได้มีการจัดบริเวณไว้สำหรับให้บริการ อาบน้ำแร่ และมีการให้บริการนวดแผนโบราณ ภายในบริเวณบ่อน้ำพุร้อนอีกด้วย ทำให้ได้รับ ความสนใจจาก นักท่องเที่ยว เป็นจำนวนมาก

          ที่สำคัญบ่อน้ำพุร้อนพระร่วง ได้รับการตรวจสอบ และได้รับการรับรองจาก กระทรวงสาธารณะสุข ว่าไม่มีสารเคมี หรือสารอื่นใดปนเปื้อน และไม่มีเชื้อโรค ที่เป็นอันตราย เกินมาตรฐานของกระทรวงสาธารณะสุข แต่อย่างใด ดังนั้น ทางการท่องเที่ยวของ จังหวัดกำแพงเพชร จึงได้จัดและปรับปรุง สภาพทางภูมิทัศน์ รอบๆ บริเวณบ่อน้ำร้อน ให้มีความสวยงาม เหมาะสำหรับการเดินทาง มาพักผ่อนหย่อนใจ และยังส่งเสริม การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพอีกด้วย

อ้างอิงจา www.onlinemoneyusd.ws 

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เป็นอีกสถานที่หนึ่ง หากนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาท่องเที่ยว ในจังหวัดกำแพงเพชร ไม่ควรพลาดการเยี่ยมชม เพราะที่แห่งนี้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดกำแพงเพชร โดยองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศให้ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เป็น “มรดกโลก” ร่วมกับ อุทยานประวิติศาสตร์สุโขทัย และอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2534

          โบราณสถานในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เป็นงานสถาปัตยกรรม ที่มีลักษณะโดดเด่น ทั้งในด้านความเชื่อของบรรพชนในอดีต มีการใช้วัสดุศิลาแลง เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการก่อสร้าง และที่สำคัญรูปแบบทางศิลปกรรม ทั้งหมดเป็นของแท้ดั้งเดิมทั้งสิ้น ชวนหลงใหลกับภาพ ที่สะทอนให้เห็นถึงความ เจริญรุ่งเรืองในสมัยนั้นที่มีอายุ ไม่เก่าไปกว่าพุทธศตวรรษที่ 19 ประกอบไปด้วย โบราณสถานดังนี้

 • โบราณสถานฝั่งตะวันตกหรือเมืองนครชุม ประกอบไปด้วย วัดพระบรมธาตุ เป็นเจดีย์ซึ่ง ทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้เมื่อปี พ.ศ. 1900 วัดพระบรมธาตุเจติยาราม ภายในมีพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย และสมัยอยุธยา เป็นจำนวนมาก กำแพงป้อมทุ่งเศรษฐี ฯลฯ
 • โบราณสถานนองเมืองหรือเขตอรัญญิก ประกอบไปด้วย วัดพระนอน จะมีกำแพงที่เป็นศิลาแลงรอบทั้ง 4 ด้าน พบหลักฐานที่สันนิษฐานกันว่า สลักขึ้นในสมัยอยุธยาคือ ใบเสมารูปเทพพนม พาลีกับทรพี ฯลฯ
 • โบราณสถานฝั่งตะวันออกในเขตกำแพงเมือง ฯลฯ
อุทยาน
อ้างอิงจาก www.onlinemoneyusd.ws 

เขื่อนแห่งนี้ได้สร้างขึ้น เพื่อการชลประทาน และการผลิตกระแสไฟฟ้า อีกทั้งยังใช้ประโยชน์ สำหรับ การเพาะปลูกในฤดูฝน และฤดูแล้ง กว่า 7.5 ล้านไร่ เขื่อนสิริกิต์ นับได้ว่าเป็นเขื่อนดิน แห่งแรกของประเทศไทย ที่สามารถกับเก็บน้ำได้ถึง 9,510 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งความจุน้ำของเขื่อนสิริกิต์ มีความสามารถ ในการรับน้ำได้เป็นอันดับที่ 3 รองจากเขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนภูมิพล ความสูงของเขื่อนสิริกิต์มีความสูง 113.6 เมตร สันเขื่อนมีความยาว 810 เมตร มีกำลังผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ 500 เมกะวัตต์ มีการก่อสร้างเสร็จในปี พุทธศักราช 2515 เขื่อนสิริกิต์สร้างปิดกั้นลำน้ำน่าน ในตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

          เนื่องจาก โดยธรรมชาติแล้ว เขื่อนสิริกิต์ มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม โดยเฉพาะ ทางตอนเหนือของเขื่อน จะเป็นทะเลสาบกว้างใหญ่ มีชื่อว่า “ทะเลสาบสุริยันจันทรา” เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ทางจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงได้ส่งเสริม ให้ เขื่อนสิริกิต์ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มีการจัดหาเครื่องอำนวย ความสะดวก ไว้ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว เช่น มีจักรยานให้นักท่องเที่ยว เช่าขี่ชมสันเขื่อน ให้บริการเรือเช่า ท่องทะเลสาบเหนือเขื่อน มีที่พักไว้รองรับนักท่องเที่ยว ที่ต้องการพักแรม ฯลฯ

          สำหรับนักท่องเที่ยว ที่ชอบการพจญภัย รักธรรมชาติ การล่องแพร ตกปลาที่ เขื่อนสิริกิต์ น่าจะเป็น อีกทิป หนึ่งที่ไม่น่ามองข้าม

เขื่อนสิริกิต์ 

อ้างอิงจาก www.onlinemoneyusd.ws